El vot electrònic per internet comporta importants avantatges que analitzarem en el següent article.

Augment de la participació

El sistema de votació per internet tendeix a maximitzar la participació dels usuaris en permetre’ls votar des de qualsevol lloc i possibilitant l’accés des de diferents sistemes informàtics i des de qualsevol dispositiu que tingui connexió a internet.

Seguretat

El que conforma una elecció segura és la superposició de capes de protecció que s’implementen per a garantir que els vots comptabilitzats responen a la voluntat dels votants i que han estat emesos per ells. En els processos de vot electrònic de Civiciti, a més de mesures de protecció lògiques i físiques, s’estableixen mecanismes per a garantir que participen només usuaris acreditats per un document oficial, per la qual cosa es proporcionen totes les garanties de seguretat que equiparen el procés de vot electrònic amb un procés electoral clàssic.

Accessibilitat

El vot per internet proporciona un canal segur i privat que permet tots els usuaris participar en igualtat de condicions. Major accessibilitat per als residents a l’estranger i per a les persones amb dificultats per a desplaçar-se o ambmobilitat reduïda. Això impacta també positivament en el percentatge final de participació i, per tant, en la legitimitat de l’elecció.

Auditabilitat

Amb la tecnologia de vot de Civiciti, tot el procés de votació és auditable de principi a fi. El disseny del sistema permet que els administradors puguin garantir als usuaris que els seus vots són emesos correctament i comptabilitzats segons la intenció de vot. A més, s’emet un rebut de vot per a cada usuari.

Eficiència

La reducció dels costos d’organització i execució augmenta considerablement l’eficàcia de la gestió de l’elecció en comparació amb el vot tradicional en paper, per exemple.

Precisió

Amb el vot electrònic s’eliminen els errors del recompte manual, la qual cosa implica una publicació de resultats precisa i ràpida, amb rebut de vot per cada vot emès.

Fiabilitat

Els processos matemàtics incorporats en la tecnologia de Civiciti permeten la participació d’observadors independents que donin fe que s’eviten fraus i manipulació de les eleccions.

Els protocols d’encriptació de la tecnologia de Civiciti són la base de la seguretat, privacitat i auditabilitat que proporciona. Conceptes essencials per a garantir la privacitat i la protecció de la integritat dels vots, així com per apermetre l’auditoria de les eleccions que es duguin a terme. Una auditoria, fins i tot, més segura que en el vot per correu tradicional, on l’elector perd control sobre el seu vot.

Necessites organitzar una elecció? Nosaltres t’ajudem. Pots contactar amb nosaltres en aquest enllaç.

Per a més informació sobre la nostra solució de vot electrònic pots consultar el següent enllaç de la nostra pàgina web: vot electronic.