Hem signat un acord de consultoria amb la Fundació PuntoGov, situada a Buenos Aires.

La Fundació PuntoGov és una ONG dedicada a crear valor sostenible en la societat, aprofitant el potencial de la innovació i les TIC per al canvi social i generant oportunitats de desenvolupament humà, econòmic i social en l’àmbit de les polítiques públiques.

Amb aquest acord, des de PuntoGov es vol “impulsar i fer realitat la democràcia participativa”.

A la foto, Sabrina Díaz, presidenta de la Fundació (en el mitjà) acompanyada per Carolina Brunatti i Jordi Ribalta de Civiciti.

Web: https://www.fundacionpuntogov.org/