Rafa Ayala. Consultor en models de Govern Obert.

El concepte “governo obert” es ve obrint camí fa anys a Espanya i Llatinoamèrica. L’aprovació de la Carta Iberoamericana de Govern Obert adoptada en la XXV Cim Iberoamericà de Caps d’Estat i de Govern (Cartagena d’Índies, 2016) ha resultat ser la consolidació d’aquesta nova forma de gestionar les nostres institucions. Recollint els seus principis i traslladant-los al nostre règim de partits, m’atreveixo a exposar com un partit polític pot engegar un procés d’obertura a la societat i per als ciutadans. Ho relato a continuació en cinc propostes:

1. Consolidar el principi de bon govern del partit enfortint els seus principis amb un codi ètic rigorós on l’exigència al càrrec públic o responsable orgànic del partit estigui per sobre de qualsevol altre interès que no sigui el de servei públic. Codi ètic que podria venir reforçat per reservar un nombre mínim dels integrants de la seva comissió ètica a persones alienes al partit. El sistema d’integritat de la Diputació Foral de Guipúscoa és exemplar i traslladable a una organització política: http://www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad.

2. La transparència com a eina transversal que guiï internament a l’organització cap a dins i en la publicitat de la informació rellevant i d’interès social cap a fora, cap a la societat. Els partits, per la seva especial importància en el sistema constitucional, no només han de ser exemplars quant a la informació que exposen al seu portal web en complir l’exigible legalment, sinó que han de realitzar un esforç per fer comprendre a la societat com s’organitzen, com contracten, com ingressen i gasten recursos, i finalment, com gestionen les diferents àrees de la seva organització. Si aconsegueixen que es comprengui des de fora els servirà per millorar en els seus processos interns i coneixement dels seus afiliats, inscrits o militants. Un exemple ho tenim en el xilè Renovació Nacional: http://transparencia.rn.cl/.

3. Implantar mecanismes de rendició de comptes dels seus càrrecs públics amb una periodicitat adequada en funció del tipus de càrrec. És fonamental per al militant o afiliat entendre com s’adopten les decisions dels seus dirigents. I més quan, en moltes ocasions, són difícils d’entendre. Governar és complicat i donar raons polítiques i tècniques sobre les decisions que s’adopten és la millor forma de ser proper i comprès en l’actuació política diària. Els mecanismes de rendició de comptes poden ser heterogenis. Jo propugno aquells dirigits a la massa de militants i afiliats com a primer pas cap a uns altres on la societat civil pot intervenir en l’àmbit de govern. A tot moment, el relat ha de girar entorn de la responsabilitat que els càrrecs i dirigents públics tenen amb les seves bases. Dos casos interessants de governs, però que poden traslladar-se als partits, són Extremadura Cumple: http://extremaduracumple.es/ i l’Ajuntament de Vitòria-Gasteiz: https://www.vitoria-gasteiz.org/a29-01w/plan/show/1?lang=es&locale=es&idioma=es&

4. Tots els partits tenen en les seves normes de funcionament i estatuts la consagració de la participació. En la pràctica quotidiana del seu funcionament aquest principi participatiu decau, en moltes ocasions, en una mera declaració sense una translació a la realitat. Els partits, com a organitzacions que agrupen a milers de persones, tenen la gran oportunitat d’aconseguir mobilització i participació de qualitat en la seva presa de decisions a nivell intern. Un grup organitzat i cohesionat entorn d’una fi és una gran oportunitat per engegar processos participatius en l’elecció de líders, confecció de programes, elaboració de polítiques, sol·licitar opinió davant debats d’actualitat… En suma, crear una cultura de participació com alguna cosa útil. I a més tenim tecnologia al servei d’aquestes finalitats com la pròpia de CIVICITI. Tecnologia posada al servei de comunitats siguin institucionals o polítiques, amb un gran potencial d’escalabilitat.

5. La col·laboració i innovació s’obren camí en la gestió del públic. Als partits polítics a Espanya els podria ser de gran utilitat la creació d’espais híbrids on es consultés a la societat sobre determinades polítiques o que servissin de punt de trobada per entendre les demandades i inquietuds de col·lectius. Però no em refereixo a les reunions que es poden tenir al albur d’una campanya electoral o conjuntura oportunista sinó donar carta de naturalesa a espais de creació conjunta horitzontals, de tu a tu, entre responsables polítics i societat civil, com a metodologia per crear o reforçar determinades polítiques i programes que s’engegaran a mitjà termini. Un exemple governamental ho tenim en Nariño (Colòmbia) https://innovacionsocialnarino.com/v2/