María Galindo García-Delgado. Innovation and Smart City Business Manager a DOXA Innova & Smart.

La Nova Agenda Urbana és un full de ruta sobre el desenvolupament urbà per als propers 20 anys que accentua i destaca el paper de les ciutats en el foment d’un desenvolupament sostenible i socialment just del planeta.

Lluny de proposar un creixement just i generar riquesa de manera proporcionada, les desigualtats en l’àmbit urbà han crescut durant les últimes dècades i han provocat una major pressió sobre els recursos naturals.

A dia d’avui la meitat de la població mundial viu a la ciutat. I el mateix nombre de població no té accés a Internet.

Les ciutats representen més de la meitat de l’economia mundial i suposen dos terceres parts del consum d’energia a nivell global. Cada setmana 1.5 milions de persones es traslladen del medi rural a l’urbà. Les ciutats, doncs, són el motor del creixement econòmic i del benestar i  d’aquí 30 anys allotjaran el 75% de la població del planeta.

Aquest procés d’urbanització planteja grans reptes tant pel que fa a la planificació de les ciutats (accés als serveis bàsics, habitatge, planificació urbanística, mobilitat, etc)   com respecte a la sostenibilitat de les esmentades transformacions i els efectes que aquestes poden tenir en el medi ambient.

De fet, la Conferència Habitat III de les Nacions Unides (ONU) va admetre la necessitat d’un procés sostenible de creixement de les ciutats. Per aquest motiu, l’octubre del 2016 es va engegar la Nova Agenda Urbana a Quito. Es tracta d’un full de ruta sobre el desenvolupament urbà per als propers 20 anys que accentua i destaca el paper de les ciutats en el foment d’un desenvolupament sostenible i socialment just del planeta.

En realitat, el constant empobriment, el creixement de les desigualtats i la degradació medi ambiental són els obstacles que un desenvolupament sostenible ha d’afrontar. Lluny de proposar un creixement just i generar riquesa de manera proporcionada, les desigualtats a l’àmbit urbà han crescut durant les últimes dècades i han provocat una major pressió sobre els recursos naturals. A dia d’avui la meitat de la població mundial viu a la ciutat. I el mateix nombre de població no té accés a Internet.

En la línia dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, la Nova Agenda Urbana destaca el paper de la tecnologia en general, i Internet en particular, en la consecució dels esmentats objectius i, al mateix temps, en el desenvolupament de les ciutats. D’aquesta manera, es promou un procés d’urbanització més eficient al temps que es fa possible posar en pràctica projectes i solucions urbanes en ambients poc afavorits i amb menys possibilitats.

El paper impulsor de la tecnologia en aquest procés, com a catalitzador de solucions eficients als reptes globals, és indiscutible. Internet ha canviat la manera com aprenem, ens comuniquem i treballem. També ha estès i socialitzat el coneixement i ha universalitzat l’accés a la informació. Als nuclis urbans, la tecnologia ens du cap a les Ciutats Intel·ligents, proveint d’intel·ligència a la gestió i a les polítiques urbanes i promovent ciutats que facin un ús més eficient dels recursos. Tot això repercuteix en una  millora de la qualitat de vida dels ciutadans i fomenta la generació de riquesa d’una manera sostenible.

Tenint en compte que Internet està canviant tant els nostres costums com la manera d’organitzar-nos i d’experimentar el món que ens envolta; com podem obviar que la xarxa tindrà un efecte clau en les ciutats, en la manera com aquestes s’organitzen i en el mode de comunicar-se amb els ciutadans?

El gran dubte, doncs, és saber com hauran de transformar-se les ciutats per tal de garantir un model sostenible, socialment just, segur i amb un desenvolupament resilient. Tot això, garantint que a qualsevol racó del planeta els ciutadans puguin gaudir dels beneficis que aporten els avenços tecnològics, amb Internet al capdavant.