En els propers dies iniciarem un projecte amb el municipi de Presidente Prudente.

L’objectiu prioritari serà enriquir el debat relatiu a la mobilitat urbana en el municipi, més concretament, sobre els trajectes de les línies d’autobusos dels barris més allunyats del centre de la ciutat. En aquesta primera fase, el principal instrument de participació seran les nostres eines d’enquestes avançades.

Les enquestes avançades de Civiciti permeten fer un seguiment en temps real del grau de participació i els resultats parcials. Amb el nivell de detall proporcionat, facilitem als nostres clients la presa de decisions basada només en els elements objectius.

Presidente Prudente és un municipi situat a l’interior de l’estat de São Paulo. Se situa a l’oest de la Ciutat de São Paulo, capital de l’Estat, estant a una distància aproximada de 587 quilòmetres. Segons el cens poblacional actualitzat amb dades de 2010, la seva població era de 207.625 habitants, sent el 36è municipi més poblat de l’Estat.