Jorge López-Batxiller Fernández. Project Manager. DW Akademie. Guatemala.

Com crec que està passant en molts dels nostres països, el govern obert s’està implantant a les principals ciutats de cada país, o en les més cosmopolites i desenvolupades. Almenys aquí, a Guatemala, és així. Són les organitzacions que estan a la ciutat cabdal, juntament amb els funcionaris de govern i alguns organismes internacionals, els qui estan liderant aquest procés.

Però Guatemala és molt més àmplia, més diversa i intercultural que el que representa la ciutat cabdal.

Podem dir que, a partir de l’any 2016, el govern obert ha aterrat al país per quedar-se i això es deu principalment a l’esforç que va fer l’Organització dels Estats Americans que, per petició del president de la república, va elaborar un informe on va puntualitzar una sèrie de recomanacions perquè el govern obert s’implementés i enfortís a Guatemala. A partir d’aquí i amb el suport de l’Aliança per al Govern Obert, es va crear l’III Pla d’Acció amb 22 compromisos i la participació de 70 entitats públiques de la societat civil i observadors internacionals, que van conformar la Taula Tècnica de Govern Obert.

Però com sol succeir, gairebé totes les reunions de cocreación, les presentacions del pla i les discussions i propostes, es van fer des de la ciutat, tenint poca o nul·la participació en elles les organitzacions de l’interior de la república. Fet que va suposar deixar fora del procés a moltes veus que també visibilizan les inquietuds i necessitats dels ciutadans.

En aquest procés de cocreación va participar l’organització Guatecambia amb els seus projectes Munis Obertes i Congrés Transparent, organització que, amb el suport de DW Akademie, va dur a terme el “1.er Festival de Govern Obert: per una Guatemala amb idees innovadores” al novembre de 2017. La idea inicial era celebrar una reunió d’alcaldes de l’interior del país amb els qui treballar el tema d’accés a la informació pública, però amb el pas del temps, aquesta idea es va convertir en un festival amb caràcter internacional en el qual van participar 450 persones principalment d’organitzacions de la societat civil, funcionaris públics, universitats, autoritats locals, i on es va parlar dels governs locals oberts, els compromisos de Guatemala en govern obert, iniciatives de parlament obert o reptes per a un estat obert.

El festival es va dur a terme amb la participació de 80 panelistas nacionals i internacionals i amb la col·laboració d’organitzacions com Open Government Partnership, Organització dels Estats Americans, Centre Cultural d’Espanya a Guatemala -Cooperació Espanyola-, The Carter Center, Xarxa de Govern Obert per a Governs Locals, Xarxa Acadèmica de Govern Obert, Aliança per a un Congrés Obert, Grup de recerca en Govern, Administració i Polítiques Públiques -GIGAPP, Gigapalooza, Institut Holandès per a la Democràcia Multi-partidària -NIMD-, National Democratic Institute, International Republican Institute, projecto Participació Cívica de Counterpart Int.-USAID, i Projectes Nexes Locals de USAID.

A més, tots ho passem molt bé, va haver-hi teatre, grups de música, estands amb música i exposicions, fent que el festival aconseguís el seu objectiu d’integrar a moltes més organitzacions i persones interessades en el procés de govern obert, donant a conèixer la importància de transparència, la rendició de comptes, la participació ciutadana i la col·laboració en el desenvolupament de Guatemala.

Ara toca organitzar el segon festival, però aquest molt més gran!