Jordi Foz Dalmau. Secretari de Transparència i Govern Obert. Generalitat de Catalunya.

Catalunya està compromesa amb l’impuls i la consolidació del govern obert, així com amb la millora contínua de la qualitat democràtica del país. El govern obert constitueix una manera de concebre les relacions entre la ciutadania i les administracions públiques fonamentada en l’obertura de la informació pública, la deliberació ciutadana, l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva i la cocreació de polítiques públiques. El Govern va aprovar el 25 d’abril de 2017 el Pla de Govern Obert 2016/2017, que aplega totes les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya en aquests àmbits.

Un govern obert, un govern dels ciutadans, pot semblar una repte nou, però si ens hi fixem bé ens adonarem que ve d’antic. “Ciutadans”, “deliberació”, “participació” són algunes de les paraules que associem a la nova política, però que tenen una llarga història, indissociables del concepte republicà de la política. Un repte, per tant, que ve de lluny i que caldrà assolir gradualment, perquè que requereix adaptar conceptes i hàbits de treball, un canvi cultural en les nostres institucions i passar del poder concentrat en uns pocs que acumulen la informació a un poder més horitzontal on la informació és compartida. Un repte necessari si volem avançar cap a una concepció republicana del Govern, la  protagonista de la qual sigui la ciutadania.

I aquest repte no el podrem assolir si no entenem que el Govern Obert implica  impulsar conjuntament i amb perseverança un conjunt de polítiques. Per això calia dotar-se del Pla de Govern Obert que aplega les polítiques de:

  • Transparència: amb l’objectiu de fer transparent l’actuació de les administracions públiques, tot facilitant l’accés a la informació per part dels ciutadans que la sol·licitin. I, no només això, sinó també publicant de forma entenedora la informació en els portals de transparència
  • Participació ciutadana: que persegueixen la deliberació ciutadana per aprofitar tot el potencial de la intel·ligència col·lectiva en la presa de decisions i en el control i avaluació d’aquestes. Hi ha molta més informació i coneixement fora que dins de les administracions públiques, que una concepció jerarquitzada del poder desaprofita.
  • Dades obertes: que ofereixen les dades en poder de l’Administració en formats oberts per a la reutilització lliure per part de la ciutadania.
  • I, finalment, les de col·laboració publicosocial: que permeten compartir projectes amb la societat civil, per garantir-ne no només la participació en el disseny sinó també en l’execució de les polítiques públiques i en la gestió d’equipaments i serveis públics.

Un repte, per tant, que requereix perseverança, però que, de ben segur, paga la pena: retornar a la ciutadania el poder, la capacitat de decidir i construir col·lectivament en la millor tradició republicana. Un repte que ens permetrà governar de forma més participada, més democràtica, i adoptar decisions millors gràcies a la intel·ligència col·lectiva i al coneixement obert i compartit.