Fco. Javier López Carvajal. Consultor. Vicepresident de Acreditra. Secretari del Col·legi Oficial de Ciències Polítiques i Sociologia de la Regió de Múrcia.

La transparència, com un dels eixos fonamentals del Govern Obert, porta ja uns anys formant part del dia a dia de l’agenda política, comunicativa i social a Espanya. No obstant això, és un terme nou per a la majoria de la ciutadania, ja que no forma part encara del nostre patrimoni cultural. D’aquí la importància de les accions de difusió i de formació que es duen a terme des de les administracions públiques i la societat civil.

El III Plan de Gobierno Abierto del Estado té entre els seus objectius precisament inculcar els valors i principis essencials per al desenvolupament del Govern Obert i pretén, a més, la seva inclusió en el currículum acadèmic. Però aquest fet encara no ha arribat i és per aquest motiu que moltes institucions han engegat accions per a la difusió del Govern Obert en dues etapes educatives clau per al futur i la consolidació d’aquest: la infància i l’adolescència. Han estat nombroses les iniciatives en aquest sentit, des del Consell de Transparència i Bon Govern de l’Estat, fins a nombrosos ajuntaments, i la majoria en un mateix sentit: concursos en els quals els més petits plasmin què significa per a ells la transparència.

Una de les administracions que va començar amb aquesta tasca va ser l’Ajuntament de Cartagena. En 2016 es van convocar els Premios Cartagena Ciudad Transparente en les categories d’Educació Primària i Educació Secundària. En la primera d’elles, els més petits van plasmar el que representava per a ells la transparència, mentre que els alumnes de secundària van fer el seu propi, però a través de treballs en grup de relats i recerca. Des de l’Ajuntament es van facilitar als docents d’ambdues etapes educatives unes petites guies en les quals s’explicaven els conceptes i valors inherents al Govern Obert i la Transparència. No obstant això, malgrat l’èxit de la convocatòria, els responsables municipals van decidir fer un pas més en 2017: si volem que els més petits interioritzin aquests principis i valors cal fer-los-hi arribar d’una forma més directa i adaptada a la seva edat.

Per dur a terme aquest projecte, es va engegar un equip multidisciplinari amb un objectiu: arribar als més petits a través d’un llibre de contes que els resultés atractiu i, sobretot, comprensible. Al costat d’ell, una guia didàctica dirigida als professors i un conjunt d’activitats per reforçar en l’alumnat l’adquisició dels valors i principis que els contes pretenien inculcar. A més, donat l’alt nombre de col·legis bilingües, es va decidir editar també el llibre en anglès perquè pogués ser treballat a l’aula en tots dos idiomes. L’Ajuntament, a més, va possibilitar l’accés als llibres a través del seu portal de transparència (https://www.cartagena.es/plantillas/4.asp?pt_idpag=2120).

Es va tractar, doncs, d’una experiència pionera a Espanya, en un àmbit local, però els resultats del qual van ser clarament visibles en la II Edició dels Premios Cartagena Ciudad Transparente, en els quals es va multiplicar el nombre de participants, va augmentar la qualitat dels treballs presentats i va suposar incrementar el nombre de centres educatius involucrats en el projecte.