Marta Contreras Teixidó. Cap de projectes en ATC-SIG.

La gestió municipal ha patit canvis importants darrerament i potser el fet més culminant ha estat l’aprovació de la llei de transparència i bon govern, que hauria de comportar un canvi de paradigma en la gestió de cara a la ciutadania, així com un clar impuls a la participació ciutadana com una eina en la presa de decisions.

Concebre la participació com un fet imposat, però, és un gran error. Cada municipi té les seves particularitats i alhora un nivell de maduresa propi en el camí cap a la participació. Per aquest motiu és important definir processos que siguin d’interès per la ciutadania i que, en paral·lel,  animin als ciutadans a tornar a participar en projectes futurs comuns.

Tota evolució comporta canvi i aprenentatge de nous conceptes. La capacitat d’assumir-ho i d’adaptar-se als nous reptes es demostra en exemples concrets d’aplicació d’estratègies absolutament necessàries com  el reciclatge, l’estalvi energètic i altres polítiques de millora que porten implícit la participació directe de tots nosaltres.

Però el que per nosaltres són canvis, per les generacions més joves són l’inici d’un camí i la base d’una nova manera de fer en els anys futurs.  Per aquest motiu, davant dels dubtes que puguin sorgir a l’hora d’endinsar-se en el món de la participació ciutadana, la millor estratègia és començar  a treballar amb els més petits.

L’experiència d’ATC-SIG en projectes vinculats a la creació i desenvolupament dels consells d’infants és molt positiva ja que ho concebem com potents eines de participació directe a la gestió municipal.  Entenem el Consell d’infants com un espai de debat on els infants aprenen a escoltar les opinions dels seus companys, a respectar-les, a dialogar i a cedir per poder arribar a diversos acords. Aprenen i entenen la dificultat de la presa de decisions, així com també les limitacions econòmiques per cobrir o solucionar una necessitat, conceptes tots ells que en un futur seran bàsics, tant per l’àmbit social com pel personal.

Destaquem el projecte desenvolupat a Sant Hilari de Sacalm on el Consell d’infants ha treballat durant el curs 2016/2017 la definició d’un camí segur escolar, essent membres actius d’un procés participatiu engegat pel consistori. Paral·lelament a les sessions vinculades al procés participatiu iniciat, el consell d’infants ha realitzat reunions mensuals on ha pogut treballar diversos aspectes del camí; el recorregut, el disseny, com fer-ne difusió, etc.  El resultat del treball dels diferents cursos (5è i 6è) s’han posat en comú en reunions, on els representants de cada curs han exposat els resultats obtinguts per arribar a un consens que després s’ha traslladat a l’equip de treball del procés participatiu.

El resultat és un camí escolar que dona resposta a diverses problemàtiques identificades per els seus usuaris principals, però alhora, ha fet créixer un sentiment de pertinença als que han participat directament en el projecte.  Aquest sentiment té dues vessants: per una banda comporta que els infants vegin la utilitat i importància del camí, per tant l’utilitzaran i es preocuparan perquè es mantingui i s’utilitzi. I per altre banda, comporta un sentiment de pertinença al municipi, producte de la participació directe en les decisions que es prenen i del fet que tindrà un efecte tant sobre el seu dia a dia, com en el de la resta del municipi.