Ajuntament de Figueres

Ajuntament de Figueres

Pressupostos participatius 2017

1 Repte

L’Ajuntament de Figueres tenia com a objectiu engegar els primers pressupostos participatius de la seva història donant així la paraula a la població en qüestions que li afecten en el dia a dia. El consistori volia aconseguir la màxima participació i per a això va optar per la utilització d’eines tecnològiques segures que permetessin participar als veïns sense necessitat de desplaçar-se de les seves cases.

2 Solució

El Ayuntamiento de Figueres, a través de la plataforma Civiciti, proporcionó un canal de comunicación abierto y seguro que facilitó la participación ciudadana. Para organizar el proceso, se dividió la ciudad en ocho zonas y se diseñó una herramienta para que los habitantes pudieran votar proyectos tanto de su zona como de otras.

L’Ajuntament de Figueres, a través de la plataforma Civiciti, va proporcionar un canal de comunicació obert i segur que va facilitar la participació ciutadana. Per organitzar el procés, es va dividir la ciutat en vuit zones i es va dissenyar una eina perquè els habitants poguessin votar projectes tant de la seva zona com d’unes altres. D’aquesta manera, amb la plataforma Civiciti, es permetia als habitants triar entre aquelles propostes sorgides del mateix barri sense desentendre’s de la resta. Més enllà d’aquells projectes particulars, circumscrits a un determinat carrer, els figuerencs van votar decididament projectes de ciutat, que beneficiaran a tots.

El procés va constar de sis fases:

 

1 Presentació, informació i difusió del procés.

2 Validació tècnica de les propostes.

3 Carrega de propostes.

4 Consulta sobre les propostes.

5 Votació.

6 Publicació de resultats.

L’ajuntament executarà els projectes seleccionats a partir del 2018.

3 Resultats

resultados ayuntamiento de figueres

Civiciti ha estat una eina utilíssima per als pressupostos participats, tant en facilitat d’ús com en seguretat. I la potencialitat per a tots els processos participatius de la ciutadania és inacabable.

Francesc Cruanyes i Zafra. Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Figueres. Regidor de Participació Ciutadana.