Ajuntament de Lloret de Mar

Ajuntament de Lloret de Mar

Pressupostos Participats 2017

1 Repte

L’ajuntament de Lloret de Mar volia apostar per un procés de deliberació democràtica en què els seus habitants poguessin decidir com distribuir part del pressupost municipal. Aquest repte es duria a terme a través d’un pressupost participatiu, mitjançant el qual els habitants de Lloret de Mar poguessin identificar, debatre i votar les diferents propostes de desemborsament públic.

2 Solució

L’ajuntament de Lloret de Mar va utilitzar Civiciti per desenvolupar els seus Pressupostos Participats. Més de 500.000 € van ser posats a disposició dels habitants majors de 16 anys per al seu debat. Civiciti va proporcionar una via a l’administració local per millorar el seu compromís, la credibilitat, la confiança i la participació.

Aquest projecte de participació va ser el reflex d’un govern obert, unint a ciutadans i col·lectius públics en la presa de decisions polítiques, millorant la seva transparència i operativitat. Mitjançant Civiciti i l’acompanyament dels seus experts es va aconseguir un augment del 62% dels votants respecte a l’any anterior. La participació a través de dispositius mòbils va ser la gran protagonista, en concentrar el 67% de les votacions.

3 Resultats

participacion lloret de mar

3 Resultados

2017 2016
Incremento de votantes respecto al año anterior (con medios analógicos) 62,5% 38,4%
Votos verificados registrados votos registrados 1047 votos registrados 644

porcentaje de participación 67% de la participación se realizó a través de dispositivos móviles

Propuestas aprobadas técnica y económicamente Ajuntament de Lloret de Mar Pressupostos Participats 2017 1 Plataforma Civiciti Elegidas por los ciudadanos para su ejecución