Teléfonica

Telefónica

Departament de Transformació Comercial

1 Repte

El departament de Transformació Comercial de Telefónica necessitava establir un procés de millora i perfeccionament continu de les sessions de formació realitzades a la seva força comercial. Volia aplicar mecanismes de retroalimentació molt àgils entre alumnes i professors que permetessin incorporar els suggeriments rellevants en la següent sessió de formació.

2 Solució

Civiciti es va encarregar de la configuració d’enquestes avançades que incloïen un codi QR que s’exposava a les sales de formació i es convidava als participants a completar-les. La informació extreta de les enquestes s’utilitzava per a millorar la següent sessió de formació. La rapidesa d’obtenir els resultats va permetre que els canvis que es consideraven necessaris s’apliquessin en les sessions del mateix dia a la tarda o de l’endemà.

Civiciti ens permet generar enquestes i compartir-les amb el públic objectiu de manera immediata en un entorn totalment segur. Aquesta flexibilitat ens permet millorar de forma contínua i immediata els continguts i dinàmiques de les sessions de capacitació per a la xarxa de vendes de forma ràpida.

Mercedes Ortega. Desenvolupament de Negoci de l’àrea de Negocis Digitals per a AGE i Defensa a Telefònica.

3 Resultats

mapa

Fins avui, s'han desplegat enquestes en més de 40 processos formatius en tota Espanya. Donat el bon resultat obtingut, Civiciti es continua utilitzant.

4 Punts a destacar

  • Interacció immediata.
  • Enquestes totalment personalitzables amb el look and feel de la companyia.
  • Atenció personalitzada i millora contínua.
  • Resultats en temps real.
telefónica éxito