Teléfonica

Telefónica

Departament d’Experiència de Client

1 Repte

El Departament d’Experiència de Client de Telefònica convoca periòdicament sessions de formació i promoció, no només per a la seva força comercial, sinó també per als seus clients. Mesurar la satisfacció dels assistents a aquests esdeveniments és essencial per a millorar la seva qualitat i ajustar el contingut a les peticions de l’audiència. El mesurament ha de realitzar-se amb una eina que s’adapti al look and feel corporatiu de Telefónica.

2 Solució

Civiciti ajuda al Departament d’Experiència de Client de Telefònica en la configuració de totes les enquestes dels seus esdeveniments formatius i ofereix, no només assistència tècnica, sinó també consultoria respecte al plantejament de les preguntes i el disseny general de l’enquesta.

3 Resultats

mapa

A dia d’avui ja s'han desplegat enquestes en més de 50 processos formatius en la zona est de la península.

Telefónica departamento de experiencia

4 Punts a destacar

  • Provisió de serveis professionals de consultoria.
  • Enquestes 100% personalitzades amb el look and feel de la companyia.
  • Màxima rapidesa en el coneixement de les respostes.
  • Resultats en temps real.