Miquel Estapé Valls. Sotsdirector – Estratègia i Innovació. Consorci AOC.

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha coordinat la implantació dels serveis per donar compliment a les lleis de transparència en les administracions locals de Catalunya. El resultat és que actualment el 95% disposen d’un portal de transparència.

Aquesta iniciativa té el seu origen en el conveni de la Xarxa de Governs Locals Transparents subscrit per la Generalitat, les diputacions, les associacions municipalistes i la AOC, amb la col·laboració del COSITAL i Localret. L’àmbit del projecte abasta 1.000 administracions locals.

El model del servei de transparència desenvolupat es basa en els següents principis i criteris:

1. Col·laboració. Ha participat un equip interdisciplinari de diferents entitats, format per juristes, tècnics, secretaris, arxivers, interventors, tecnòlegs, etc. amb l’objectiu de sumar el coneixement i els treballs previs realitzats, per conformar el millor projecte comú.

2. Integració de la seu electrònica, el portal de transparència i la plataforma de dades obertes. El servei integra tots aquests conceptes en un únic portal perquè estan interrelacionats i no es poden dissociar. És un error crear apartats diferenciats atès que confon als ciutadans i triplica la informació i les tasques de gestió de continguts.

3. Dades obertes per defecte. La Llei sobre reutilització de la informació diu que les administracions tenen l’obligació de posar a la disposició dels ciutadans la informació pública en forma de dades obertes, reutilitzables i Inter operables. Els estudis de Transparència Internacional indiquen que els governs que obren més les seves dades són els menys corruptes: per aquest motiu, promovem que la informació es publiqui, per defecte, en format de dades obertes.

4. Estandardització dels ítems de transparència. S’ha fet un inventari de 130 ítems de transparència de publicitat activa, estandarditzats i amb una interpretació clara, pragmàtica i amb un model de dades comuna.

5. Les entitats locals han de fer les tasques una sola vegada. Una de les tasques més molestes per als ajuntaments és haver de remetre una enorme quantitat d’informació a administracions supramunicipals i haver de repetir el procés diverses vegades per a diferents organismes, que no realitzen cap esforç de coordinació entre elles. Dels 130 ítems de transparència identificats, la meitat estan disponibles en organismes supramunicipals de forma consolidada per tota Catalunya. AOC s’ha encarregat d’obtenir aquesta informació, estandarditzar-la i publicar-la periòdicament i automàticament en format de dades obertes en els serveis de transparència de cada entitat local. Aquesta tasca suposa un estalvi d’1.5 milions d’euros anuals.

6. Personalització per als diferents perfils d’usuaris. Hem dissenyat el servei tenint en compte que hi ha diferents perfils d’usuaris, amb necessitats diferents:

  • Ciutadà comú: necessita informació fàcil d’entendre i en format visual i gràfic.
  • Analista de dades: requereix dades en format obert que li permeti analitzar la informació.
  • Programador: és un usuari avançat que té una idea de negoci i té interès a desenvolupar una aplicació que s’ha de connectar en temps real amb les dades obertes.


7. Solució integral i clau en mà.
El servei ofereix una solució tecnològica en el núvol però també una guia d’assessorament jurídic, fitxes descriptives de cada ítem, models de documents estandarditzats i assistència integral: organitzativa, jurídica, funcional i tecnològica.

El resultat és que el 95% de les administracions locals de Catalunya disposen actualment d’un portal de transparència, amb una molt bona valoració per part de la majoria dels empleats públics (8 de cada 10). És un primer pas molt positiu, però som molt conscients que la implantació d’una cultura de transparència, govern obert, publicació d’informació de qualitat, rendició de comptes, participació ciutadana etc. és un projecte molt més ambiciós, a llarg termini, i solament estem en el principi.

Quan es van aprovar les lleis de transparència, que implicaven una càrrega important d’obligacions addicionals, sense finançament addicional, es va generar un gran malestar en les entitats locals. El model que hem implantat a Catalunya, garanteix una solució raonable, simple i sostenible amb els recursos disponibles. I al mateix temps és una eina molt útil perquè els ciutadans estiguin millor informats i puguin prendre decisions polítiques amb major fonament i, per tant, avançar cap a una democràcia de més qualitat.