Jay Aspin. Membre del Parlament de Canadà – Diputat

El nivell de participació ciutadana és, ben sovint, un bon indicador de la qualitat democràtica. Segons alguns sociòlegs, a major nombre de ciutadans participants i amb una major varietat de procedències, més gran és la probabilitat que el principi d’igualtat, un concepte essencial de la democràcia, sigui respectat.

La participació ciutadana no és un fenomen recent ja que es remunta als anys 80 i principis dels 90. Es tracta d’un camp que genera confiança en àmbits de recopilació i interpretació de les opinions del sentir ciutadà.  De tota manera, en aquesta era d’Internet, un factor important ha canviat. Hi ha una creixent demanda per part de la societat, i dels ciutadans que la formen, de tenir una major influència en la presa de decisions públiques i un desig per part de molts governs de ser més inclusius i sensibles davant les necessitats ciutadanes. El meteòric avenç de les innovacions tecnològiques ha facilitat als ciutadans un nou ventall d’oportunitats inèdites a l’hora de connectar directament amb els legisladors. També els ha proporcionat la possibilitat d’escurçar els lligams entre ells mateixos i els governs. Aquesta és una tendència global ja que la participació ciutadana es va convertir en una estratègia prioritària per al Banc Mundial durant l’any 2013.

Si bé l’objectiu del Banc Mundial significa una oportunitat d’impulsar la participació ciutadana, també és veritat que comporta un seguit de reptes. Per exemple, com pot millorar aquesta iniciativa la participació de la gent en la presa de decisions locals d’una manera sostenible? Les iniciatives de participació ciutadana, poden anar més enllà d’escoltar la gent i fer que el procés de desenvolupament i les institucions siguin més inclusives? Poden donar als ciutadans l’oportunitat de dissenyar i implementar programes de manera conjunta amb els governs, la societat i el sector privat?

Els ciutadans compromesos són crucials per al desenvolupament i l’èxit de les ciutats intel·ligents. En general, existeixen importants raons de pes per les quals les ciutats canadenques estan centrades en la participació ciutadana:

  1. Més diners per a les ciutats – demostren com la participació ciutadana en els assumptes polítics del govern local ha dut a l’augment de l’acompliment tributari per part de les ciutats.
  2. Més informació disponible – La informació de la participació ciutadana és poderosa.  Aquesta informació inclou les idees proposades pels ciutadans, les crítiques a polítiques i planificació, la informació recollida de manera directa mitjançant consultes i xarxes socials i la informació generada de manera indirecta a través de les visites a pàgines, els comptadors de trànsit, etc…
  3. Ciutats més habitables – Els ciutadans satisfets i compromesos amb el seu govern local generen incomptables beneficis per al govern i la comunitat, com ara la implantació de nous negocis, la creació de serveis sense ànim de lucre per als més desfavorits, l’organització de nous esdeveniments culturals…

Enmig d’aquest món tecnològicament creixent, els municipis de Canadà estan prenent consciència  dels molts avantatges  en els àmbits de decisió municipals que generen els processos de participació ciutadana.

Bons exemples d’això en són:

  • Toronto compta amb una app amb un doble propòsit: per una banda, possibilitar als ciclistes el control de les seves rutes a través del GPS, i per l’altra, ajudar l’ajuntament a millorar l’actual infraestructura ciclista i planificar les futures inversions en aquest camp. L’app permet als usuaris aportar informació sobre la finalitat del trajecte, ruta, dia i hora que serà analitzada per tal determinar la demanda de ciclistes a cada carril bici, identificar els veïnats amb més ús i aportar als tècnics municipals una visió més precisa de com s’adapten els ciclistes a la xarxa en les diferents franges horàries.
  • Calgary ha convertit un autobús urbà en un grup focal mòbil. La gent no ha de pagar bitllet si accedeix a participar a un seguit de debats i respondre entrevistes curtes amb els tècnics municipals que recullen els comentaris de la ciutadania sobre diverses iniciatives municipals.
  • Els residents de King Township poden usar aquesta app per accedir a informació sobre residus, reciclatge, notícies locals i esdeveniments. L’app també permet els residents dur a terme peticions a l’ajuntament adjuntant una foto i les coordenades.