POLÍTICA DE PRIVADESA

Al nostre portal web es realitzen serveis a diverses entitats: administracions públiques, empreses, etc.

Les dades que es recullen en aquests serveis de participació ciutadana són responsabilitat de cadascuna d’aquestes entitats, i el tractament que se’n fa es correspon amb l’informat a cada moment, sent – en general – usades amb finalitats de participació ciutadana. Si té dubtes o preguntes sobre el tractament de dades d’una d’aquestes plataformes, li preguem que s’adreci a aquestes organitzacions o a nosaltres i li indicarem l’interlocutor en cada cas.

La present política de protecció de dades regula únicament i exclusivament el tractament de dades que realitza la Scytl Election Technologies S.L. (en endavant, Civiciti) de les dades que pugui recollir com a empresa per a les seves pròpies finalitats; així com les mesures aplicades a les dades de tercers als quals dóna servei.

En cap cas Civiciti recull o tracta les dades de les plataformes dels seus clients per a cap finalitat diferent de la indicada en cada plataforma.

Civiciti actua com a proveïdor de servei d’aquestes entitats, garantint la confidencialitat, integritat i seguretat de les dades dels usuaris i ciutadans que hi accedeixen.

1.- Identitat del responsable de tractament

El Responsable del tractament de les dades personals recollides a la web corporativa de www.civiciti.com és:

Scytl Election Technologies S.L.

CIF B-01620392

C/ Enric Granados 84

08008 Barcelona

legal@civiciti.com

Els responsables de tractament de les plataformes de participació són les mateixes entitats que les promouen, segons s’indiqui en cadascuna d’elles sota les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privadesa.

 

2.- Finalitat dels tractament de dades.

Les dades que ens subministren a Civiciti les persones per diferents mitjans (formularis de contacte, newsletter, etc.) són recollides d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

En cada un d’aquests mitjans, informem de la finalitat del tractament de les dades que es duu a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

El detall del tractament de les seves dades, segons la finalitat de recollida és

Tractament Per a què farem servir les seves dades Quant de temps conservarem les seves dades
Selecció de Personal (candidatures espontànies) Tractarem les seves dades únicament per a la selecció del lloc de treball al qual s’hagi presentat. Les seves dades no seran cedides a tercers. Destruirem les seves dades en un termini màxim de 6 mesos un cop finalitzat el procés de selecció en cas de no ser seleccionat
Newsletter Li enviarem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment que sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, moment en què se suprimiran.

Podrà demanar-ne la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les seves dades per respondre a la seva sol·licitud, preguntes o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment que s’hagi respost a la seva sol·licitud i s’hagin dut a terme les accions pertinents. Després d’això, les seves dades personals se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de Civiciti.
Civiciti Academi Tractarem les seves dades per a la gestió del servei d’accés als continguts de la Civiciti Academi. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment que sol·liciti donar-se de baixa del servei, moment en què se suprimiran.

 

 

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que procedeixin en Dret.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

Únicament es tractaran les dades que hagi facilitat per a la finalitat que va estar informat i va autoritzar. Les seves dades no es cediran a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis que ens ha sol·licitat i ha autoritzat expressament.

Com s’ha expressat anteriorment, la finalitat del tractament de les plataformes de participació ciutadana està regulada per cada organisme.

 

3.- Tractament de les seves dades per tercers

Per garantir els serveis de Civiciti, la nostra plataforma es troba allotjada en servidors d’empreses dedicades a aquesta finalitat. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes empreses tecnològiques aplicaran les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

Tots els nostres proveïdors de serveis es troben dins de l’Espai Econòmic Europeu.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

 

4.- Els seus drets en facilitar-nos les seves dades

A qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades.

Vostè pot:

  • Accedir a les seves dades: demanar quines dades tenim seves i quin ús en fem, i fins i tot sol·licitar que les hi lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no se’n faci tractament, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.

Per a fer-ho, pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI a Scytl Election Technologies S.L, Exercici de drets, C/ Enric Granados, 08008 Barcelona o al correu electrònic legal@civiciti.com