El vot electrònic consisteix en l’emissió de vots a través d’un dispositiu amb connexió a internet.

Es poden identificar dos tipus principals de votació electrònica:

1. Vot electrònic supervisat físicament per representants d’autoritats electorals, per exemple, màquines de votació electrònica situades en centres de votació.

2. Votació electrònica remota a través d’Internet en la qual el votant envia des de qualsevol ubicació els seus vots electrònicament a les autoritats electorals.

L’ús del vot electrònic sol anar unit a un augment de la participació pel fet que permet votar sense haver de desplaçar-se als tradicionals centres de votació en paper. A més del benefici evident de la comoditat, també cal afegir que el vot electrònic facilita al màxim la participació per a persones amb mobilitat reduïda.

El vot per Internet ha estat utilitzat en eleccions generals i referèndums al Regne Unit, Estònia i Suïssa, així com també en eleccions municipals al Canadà, eleccions primàries a França i presidencials als Estats Units.

La plataforma de vot electrònic de Civiciti permet realitzar processos electorals i consultes de forma electrònica. Tot el procés de votació és auditable de principi a fi. El disseny del sistema permet que els administradors puguin garantir als usuaris que els seus vots són emesos correctament i comptabilitzats segons la intenció de vot.

Per a més informació sobre la nostra solució de vot electrònic pots consultar en el següent enllaç de la nostra web: https://bit.ly/2XTJi86

Pots contactar amb nosaltres en: https://bit.ly/2XmHgjX