Durant el mes de setembre, els ciutadans triaran el nom de la nova biblioteca de la localitat.

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà iniciarà els pròxims dies un nou procés participatiu per decidir el nom de la nova biblioteca del número 28 del carrer Agustí Font. Durant tot el mes de setembre (de l’1 al 30), els bisbalencs podran realitzar les seves propostes que hauran de partir de la premissa que el nom ha de ser d’una dona rellevant, relacionada amb el món de la cultura, la literatura i/o l’educació.

Una vegada rebudes totes les propostes, una comissió les valorarà i s’escolliran les que passaran a ser motiu de votació. Serà el dimarts 9 d’octubre quan es convocarà un acte públic per presentar les candidatures. Seguidament, del 22 d’octubre al 4 de novembre començarà període de votació online.

Tot el procés participatiu està obert a tota la ciutadania i, com en altres ocasions, es realitzarà a través de la plataforma de Civiciti.