Aleksandar Novakoski. Advocat, bufet Novakoski.

La societat civil és un dels elements fonamentals d’una societat que viu, que organitza els seus ciutadans, la seva llibertat d’associació i integració, i a través de la qual manifesten i certifiquen tant la seva  independència i llibertat com reflecteixen la llibertat de la societat. En un procés electoral, el departament civil és un factor clau per a unes eleccions justes.

Aquest procés ha de ser permanent, coordinat i ha d’abastar tots els segments de la societat civil i de la ciutadania com a cos electoral.

A la República de Macedònia existeix una llarga tradició en la fluïda i lliure organització del procés civil.  També trobem un bon marc legal i un munt d’organitzacions no governamentals que estan implicades directa o indirectament en les eleccions. A dia d’avui, la feina d’aquestes organitzacions té un valor essencial.

Tenint en compte que les institucions internacionals i els seus òrgans donen complet suport al sector civil i la seva feina en el procés electoral a la República de Macedònia, estic en disposició d’afirmar que els aspectes més vulnerables d’unes eleccions, tals com l’observació per part d’observadors imparcials, així com aquells sectors més desprotegits (votants joves, dones, població rural) es senten més inclosos gràcies a les organitzacions no governamentals.

Sota el meu punt de vista, aquesta és la clau per a una major presa de consciència envers les eleccions i una millor percepció de tot allò que envolta el procés electoral.

Existeixen estàndards internacionals, pràctiques, contractes internacionals, acords, recomanacions i opinions. De totes maneres, crec que el més important no és només fer públiques les regles del joc electoral sinó que aquestes arrelin en l’àmbit de la societat civil. Per tant, la qüestió és si aquest estàndards estan llestos per a satisfer tots aquells reptes que planteja un procés electoral.

Les organitzacions no governamentals que actuen a les eleccions del nostre país, Macedònia, poden fer-ho amb llibertat sempre que compleixin els requeriments establerts per la nostra legislació. Parlem, doncs, d’institucions que s’han dedicat professionalment a l’observació d’eleccions durant els últims anys i formen part dels grups de treball que aborden canvis en les legislacions electorals, modificacions i l’aportació de lleis a propòsit dels problemes electorals i d’altres activitats.

Duen a terme els seus propis anàlisis i redacten els seus propis informes però, més recentment, mantenen relacions de col·laboració que suposen el nivell més alt de cooperació entre el sector no governamental i el Govern o la Comissió Electoral. Això els atorga certs drets i responsabilitats ja que des de que es troben activament involucrats en els processos són responsables d’expressar els seus arguments per tal de posar remei als problemes electorals, especialment en el moment de la preparació dels documents de treball.

Els principis i les normes han de ser aplicades també per aquest sector no governamental, malgrat el seu paper i la seva influència. L’estat ha de renunciar a ells i la massa crítica dels sectors no governamentals ha de reconèixer sense ambigüitats les necessitats dels partits, de l’estat i dels ciutadans. Aquesta és l’única manera de construir una societat lliure i d’enfortir la confiança en les institucions i en d’altres segments de la societat.

Les organitzacions no governamentals gestionen diversos projectes, posant especial atenció en els anomenats col·lectius vulnerables, però d’un temps ençà ho han deixat de fer ja que podrien trobar-se ells mateixos actuant com a institució paral·lela dels òrgans autoritzats en la gestió de les eleccions.

Això no és bo ni per a l’estat ni per al sector civil ja que aquestes situacions són pròpies d’estats on la llibertat i la confiança en les institucions és seriosament deficient.