Verónica Fumanal. Directora en Estudi de Comunicació Verónica Fumanal.

Si pensem en participació ciutadana ens ve a la ment un nom propi: Porto Alegre. Aquesta ciutat brasilera va engegar, als anys 80,  una revolució institucional que feia evolucionar la democràcia representativa cap a una democràcia participativa en la que es pretenia escoltar, dialogar i representar als seus ciutadans comptant amb ells: tot per al poble, però amb el poble.

Als últims anys, aquest compromís ciutadà amb la política sembla haver crescut. Si fem cas de les enquestes publicades i de les audiències televisives de programes d’actualitat i política, l’interès cap a aquest àmbit s’ha disparat. Aquestes dades ens duen a la conclusió que els electors desitgen tenir més informació i estar més involucrats en els assumptes polítics. Així ho han interpretat les forces polítiques que recullen als seus el discursos i programes les demandes ciutadanes de major participació.

Però dur a terme aquests processos de participació amb totes les garanties no és gens senzill. Per tal que els ciutadans es sentin interpel·lats, s’han de garantir un seguit de condicions com ara la seguretat, la transparència, la informació i l’accessibilitat.

La seguretat és fonamental. La institució que es comprometi a engegar un procés participatiu ha de garantir als seus ciutadans tant la protecció de les seves dades com un vot certificat.  Altrament, la bona voluntat del governant a l’hora de dur a terme un procés participatiu es pot veure entelada per l’ombra del dubte sobre el resultat i la transparència del mateix, enviant un missatge completament diferent al que es pretenia aconseguir.

La transparència de tot el procés és imperativa. L’administració, les entitats implicades  i els ciutadans cridats a participar han de tenir total coneixement de totes i cadascuna de les fases del projecte per a poder implicar-se en el grau que considerin oportú. D’aquesta manera, la institució ha de poder oferir de manera clara i senzilla la metodologia del procés, les seves fases i les maneres de participar.

Tot el procés de participació pivota sobre la premissa de que tots els ciutadans han de tenir accés a la informació. Així doncs, el procés participatiu ha de comptar amb una àmplia campanya de comunicació que aporti informació sobre els termes del procés. Aquestes dades clarificaran les diferents opcions per tal de produir un debat social que condueixi a cada participant en el procés a prendre una decisió i a poder opinar amb totes les garanties.

L’accessibilitat de tots els ciutadans a participar és allò que li conferirà una major legitimitat. Aquesta accessibilitat no dependrà únicament de la seguretat, la transparència i la informació sinó que tindrà relació amb les facilitats que tingui la població a l’hora de participar, independentment  de les seves circumstàncies de mobilitat. Per aquest motiu, els processos de participació electrònics complementen de manera decisiva els presencials.

Per últim, cal assenyalar que la participació ciutadana fora del període electoral és una novetat del sistema institucional malgrat els seus gairebé 30 anys d’implementació a Porto Alegre. Tot i que hi ha comunitats que acumulen anys d’experiència en processos participatius, aquests encara estan en procés de generalització i d’introducció a la quotidianitat de la cultura política de tots els ciutadans. Les institucions que es situïn a l’avantguarda d’aquesta cultura política tenen molt a guanyar ja que la implicació ciutadana en els afers polítics genera societats més fortes, cohesionades i satisfetes.